Installation view from Hasselblad Center, Göteborg, Ny Svensk Fotografi, 2004